Po reformie liturgii na Soborze Watykańskim II w kościołach zaczęto wprowadzać ołtarze ludowe, by kapłan mógł sprawować Najświętszą Ofiarę przodem do ludu. W naszym kościele pierwszy taki ołtarz postawiono w grudniu 1968 roku.

Blat ołtarza o wymiarach 220x100 cm spoczywał na drewnianej stopie w kształcie odwróconego trapezu. Ołtarz ten był dziełem bardzo prowizorycznym, dlatego na kapitule domowej 10 września 1971 roku omówiono potrzebę jago zmiany.

Jednak dopiero wiosną 1973 roku zakupiono w „Ars Christiana” w Katowicach nowy ołtarz na dwóch nogach i pasującą do niego ambonkę. Wykonany był z jasnych, lakierowanych płyt sklejki i desek, ozdobiony na przedzie wyrzeźbioną pływającą w wodzie rybą z koszem i chlebem. Na przedzie ambonki wyrzeźbiono symbol Ducha Świętego w postaci gołębicy i spływające w dół promienie. Po 25 latach, gdy proboszczem parafii był O. Bernard Knieć, postanowiono zastąpić ten ołtarz czymś bardziej stylowym. 25 stycznia 1998 roku został poświęcony w kościele nowy ołtarz ludowy wykonany w boreckiej stolarni pana Hartmuta Gizy według projektu O. Bernarda, razem z ambonką, lichtarzem pod paschał i stojakiem na krzyż. Masywny ołtarz i pozostałe sprzęty zostały wykonane z drewna dębowego w stylu neogotyckim. Blat o wymiarach 200x80 cm spoczywa na dwóch stopach ozdobionych kolumnami. Wzorowano się tutaj na ołtarzu z kościoła św. Antoniego we Wrocławiu – Karłowicach. W tym samym stylu wykonano także ambonkę. Świecznik i stojak stanowią pasujące do ołtarza kolumny na kwadratowych podstawach. Kolorystyka została dopasowana do stalli i innych drewnianych sprzętów w kościele. Również i w tym ołtarzy umieszczone są relikwie w kamiennym relikwiarzu. Na odwrocie kamienia umieszczono napis: „Diesen Stein hat P. Prowinzial P. Norbet Bompis am 26.Januar 1934. für das Kloster Gr. Borek Besorgt. Ausgehengl durch dem Herrn Gestlichen Rat Stenzel. Die Aufschriftbesorgte P. Ignatius Morawietz Mar. Cler. Nov. 5 Febr. 1934. Reliquien: St. Gaudentius M. St. Perpetua M. Conscriert am 14 Nov. 1930 durch Herrn Weinbischof Dr. Velentin Wojciech – Dokument im Conventsarchiv“ (O ten kamień dla klasztoru w Borkach Wielkich postarał się O. Prowincjał Norbert Bombis dnia 26 stycznia 1934 roku. Wręczony został przez Radcę Duchownego Stenzla. O inskrypcję postarał się O. Ignacy Morawietz Magister nowicjuszy – kleryków dnia 5 lutego 1934 roku. Relikwie: św. Gaudentego męczennika i św. Perpetui męczennicy konsekrowane 14 listopada 1930 roku przez Biskupa – sufragana Dr. Walentego Wojciecha – Dokument w archiwum konwentu). Relikwie dostarczył do klasztoru Br. Hermann Simmon, który wraz z O. prowincjałem przybył do Borek Wielkich 3 lutego 1934 roku.