Informujemy, że sposób przetwarzania danych osobowych jest zgodny z obowiązującym prawem kanonicznym.

W związku z wprowadzeniem prawa o ochronie danych osobowych prosimy, aby wszelkie dokumenty (akty chrztów, bierzmowania, małżeństwa, zaświadczenia dla chrzestnych itp.) odbierać osobiście, ewentualnie poprzez osobę upoważnioną pisemnie (z wyjątkiem zaświadczeń dla chrzestnych – tutaj prosimy o osobistą obecność). Istnieje możliwość wysłania takich dokumentów, ale do parafii zamieszkania osoby zainteresowanej, gdzie mogą być odebrane.

Wzór upoważnienia: Ikona DOCX 50

 

Notatka informacyjna (RODO)

Strona Internetowa Parafii św. Franciszka z Asyżu w Borkach Wielkich -www.parafiaswfranciszka.pl - jest wydawana przez rzymsko-katolicką Parafię św. Franciszka z Asyżu w Borkach Wielkich, ulica Ojca Alarda 3, Borki Wielkie, 46-300 Olesno i jest przeznaczona wyłącznie do użytku wewnętrznego członków tej wspólnoty parafialnej. Administrator danych osobowych informuje, że wszystkie dane osobowe na stronie Internetowej parafii Św. Franciszka z Asyżu umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą lub umieszczone zostały na podstawie prawa.