Do wnętrza kościoła prowadzi czworo drzwi dwuskrzydłowych szerokich na 2,20 m, otwieranych na zewnątrz. Wykonane zostały w stolarni klasztornej z drewna dębowego przez Br. Aleksandra Mali i Br. Andrzeja Wróbla. Ozdobne okucia i zamki są dziełem mistrza kowalstwa artystycznego Br. Lucjana Kandory.

Nad wejściem głównym i lewym bocznym przy oknach zamontowane są ozdobne kute kraty z motywami smoków.

Przed kratami znajdują się lampy. Kraty te są również dziełem Br. Lucjana z 1913 r., ale pierwotnie przed 1961 rokiem zdobiły prezbiterium, łącząc ołtarz ze ścianami i służąc jako wieszaki na wieczne lampki. Dawniej jako drzwi wejściowych, szczególnie w zimie, używano głównie lewych drzwi bocznych, a główne otwierało się w lecie i na większe uroczystości. Obecnie jako wejścia do świątyni używa się tylko drzwi głównych i jednych bocznych po prawej stronie kościoła. Przedsionki bocznych wejść z tyłu kościoła zagospodarowano do innych celów. W lewym przedsionku znajduje się magazyn na dekoracje, a w prawym, połączonym z kościołem szerokimi drzwiami wahadłowymi, urządzono w marcu 1999 roku kaplicę przedpogrzebową. W 1985 roku przy schodach do wejścia głównego zamontowano poręcze. Pod koniec 2010 roku firma Henryka Kaczmarka z Borek Małych wybudowała nowe schody przy bocznym wejściu do kościoła.
W umiejscowionym w wieży głównym przedsionku po lewej stronie znajdują się drzwi prowadzące na chór i na wieżę. Z przedsionka do nawy głównej kościoła przechodzi się przez dwuskrzydłowe drzwi wahadłowe z oknami witrażowymi. Nad tymi drzwiami w ostrołuku znajduje się witraż z herbem franciszkańskim i hasłem „DEUS MEUS ET OMNIA” (Bóg mój i wszystko) oraz greckimi literami Α i Ω (Alfa i Omega). Ukończono je w maju 1914 roku. Dwoje drzwi znajduje się także na chórze kościoła.
Oprócz wymienionych drzwi w kościele znajduje się troje drzwi wewnętrznych, jednoskrzydłowych, z oknami witrażowymi. Drzwi zakończone są u góry gotyckimi ostrołukami wypełnionymi witrażami. Wykonane są z drewna sosnowego. Jedne prowadzą do zakrystii, drugie do pomieszczenia gospodarczego przy prezbiterium (w tym pomieszczeniu do 1925 roku znajdował się konfesjonał dla niedosłyszących), trzecie do magazynku w tyle kościoła. Nad drzwiami na ozdobnych ościeżnicach znajdują się napisy w języku łacińskim, które są wersetami z Pisma Świętego: (według podanej wyżej kolejności) „VERE DOMINUS EST IN LOKO ISTO” – „Prawdziwie Pan jest na tym miejscu” (Rdz 28,16), „FECIT MIHI MAGNA QUI POTENS EST” – „Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny” (Łk 1,49), „LAUDATE DOMINUM DE COELIS” – „Chwalcie Pana z niebios” (Ps 148,1).