Dofinansowanie MKiDN

W 90 rocznicę istnienia kościoła św. Franciszka w Borkach Wielkich ustawiono w 2001 roku przy wejściu na plac kościelny od strony ulicy figurę św. Franciszka. Pomysłodawcą upiększenia wejścia na główną aleję kościelną był ówczesny gwardian O. Bernard Knieć. Figura świętego Biedaczyny z Asyżu została zamówiona w Podkarpackiej Pracowni Rzeźbiarsko-Odlewniczej „Arkada” w Łowcach pod Jarosławiem, której właścicielem jest Józef Siwoń. Wykonano ją z żywicy epoksydowej w jednolitym kolorze.

Przedstawia św. Franciszka (wys. 185 cm) w habicie ze sznurem, z rozłożonymi szeroko rękami (140 cm) i lekko podniesioną głową. Właściciel zakładu kamieniarskiego Franciszek Pietrzok z Olesna podarował duży głaz z zielonego marmuru o średnicy przeszło 80 cm. i wysokości 70 cm, który stał się postumentem pod rzeźbę. W przetransportowanie kamienia i jego ustawianie zaangażował się Bernard Kandora i boreccy strażacy. Postać patrona parafii ustawiono i pobłogosławiono w piątek 26 października przed niedzielą Uroczystości Poświęcenia Własnego Kościoła. Ustawioną postać św. Franciszka pani Elżbieta Kurpierz pokryła polichromią. Postawienie figury zbiegło się z inną ważną dla Borek uroczystością. Następnego dnia odbyło się podsumowanie konkursu „Piękna Wieś Opolska 2001”, w którym Borki Wielkie zdobyły pierwsze miejsce.