Dofinansowanie MKiDN

Modlitwa w drodze

No result.

1 listopada obchodzimy uroczystość Wszystkich Świętych. Kościół w tym dniu oddaje cześć wszystkim, którzy weszli do chwały niebieskiej, a wiernym wskazuje drogę, która ma zaprowadzić ich do świętości.

Parafia Borki Wielkie może poszczycić się wieloma relikwiami. Relikwie to doczesne szczątki świętych oraz przedmioty z nimi związane, np. ich ubrania. Relikwie przechowuje się w specjalnym, zazwyczaj wykonanym z drogocennych materiałów, pojemniku, zwanym relikwiarzem. Relikwie umieszczane są także w konsekrowanych ołtarzach.

Istnieje podział relikwii. Relikwie pierwszego stopnia dotyczą ciała lub szczątków świętego, relikwie drugiego stopnia to przedmioty związane z osobą świętego, a relikwie trzeciego stopnia to przedmioty, które stały się relikwiami przez dotknięcie właściwych relikwii (to może być płótno, w które zawijano relikwie). Oddzielną kategorię stanowią relikwie związane z osobą Chrystusa (fragmenty Krzyża Św., całun, korona cierniowa).

W naszej parafii możemy czcić i adorować następujące relikwie:

  • Krzyża Świętego
  • Św. Franciszka z Asyżu
  • Św. Antoniego Padewskiego
  • Św. Jadwigi Śląskiej
  • Św. Jana Pawła II
  • Św. Rocha
  • Św. Alojzego Gonzagi
  • Św. Jana z Dukli
  • Świętych Berarda i Towarzyszy

H. I.


Sakramenty