Dofinansowanie MKiDN

Modlitwa w drodze

Informacje dla kandydatów do Wyższego Miedzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Opolu.

Adres Seminarium: ul. Drzymały 1, 45-342 Opole, skr. poczt. 246, tel. (77) 442 40 01, Więcej informacji: www.wsd.opole.pl

Dlaczego wiernych nazywamy Ludem kapłańskim?

Wiernych w Kościele nazywamy Ludem kapłańskim, ponieważ przez chrzest wszyscy uczestniczą w kapłaństwie Chrystusa. To uczestniczenie w kapłaństwie Chrystusa nazywa się "wspólnym kapłaństwem wiernych" lub "kapłaństwem powszechnym".

Jakie jeszcze kapłaństwo istnieje w Kościele?

Oprócz kapłaństwa powszechnego wiernych istnieje jeszcze urzędowe zwane też kapłaństwem służebnym.

Co rozumiemy przez kapłaństwo służebne?

Kapłaństwo służebne przekazywane jest przez sakrament święceń, a zadaniem jego jest pełnienie służby we wspólnocie, w imieniu i w osobie Chrystusa.

Jaka jest różnica między kapłaństwem urzędowym, a kapłaństwem wiernych?

Między kapłaństwem urzędowym, a kapłaństwem wiernych różnica jest istotna, ponieważ kapłaństwo urzędowe udziela świętej władzy, mocą której kapłani służą Ludowi Bożemu przez nauczanie, sprawowanie kultu Bożego i duszpasterstwo. Kapłaństwo powszechne natomiast uzdalnia i zobowiązuje wiernych do udziału w kulcie Bożym.

Jakie stopnie przyjęło kapłaństwo urzędowe?

Od początku posługa święceń była udzielana i wykonywana według trzech stopni:

  • episkopatu,
  • prezbiteratu,
  • diakonatu.


W strukturze Kościoła stopnie te są niezastąpione i bez nich nie ma mowy o Kościele.
Jaki jest istotny obrzęd święceń kapłańskich?

Sakramentu święceń udziela się przez włożenie rąk i uroczystą modlitwę konsekracyjną. Święcenia wyciskają na duszy niezatarty charakter sakramentalny, wskutek czego przyjmuje się je tylko jeden raz.