Dofinansowanie MKiDN

Modlitwa w drodze

Po rozeznaniu swojego powołania, zgłaszając się powinieneś posiadać (SG 91; por. KPK 642):

-właściwą intencję i wolną wolę
-predyspozycje duchowe, umysłowe i społeczne
-dobre zdrowie fizyczne i psychiczne
-odpowiednią dojrzałość osobową
-stosowną formację intelektualną lub zawodową

Więcej informacji na temat życia zakonnego i pomoc w rozpoznaniu swojego powołania uzyskasz, kontaktując się z duszpasterstwem powołaniowym.

Potrzebne dokumenty dla kandydatów pragnących rozpocząć życie zakonne (SP96):

pisemna prośba o przyjęcie do zakonu (wzór)
własnoręcznie napisany życiorys
świadectwo chrztu i bierzmowania z adnotacją o stanie wolnym
świadectwo moralności wystawione przez księdza proboszcza (formularz)
ostatnie świadectwo szkolne
karta zdrowia dla kandydatów na studia wyższe w zakonie (formularz)
karta zdrowia dla kandydatów na braci zakonnych (formularz)
świadectwo dobrego stanu uzębienia
dwa zdjęcia legitymacyjne
oświadczenie o nieposiadaniu długów i zobowiązań (wzór)
kwestionariusz osobowy (formularz)

Dokumenty adresowane do ministra prowincjalnego należy składać do końca sierpnia. Po złożeniu dokumentów, w określonym przez prowincjała terminie odbędzie się rozmowa kwalifikacyjna.

Wszystkie dokumenty możesz pobrać ze strony www.franciszkanie.com