Modlitwa w drodze

kosciol borki

Parafia św. Franciszka z Asyżu w Borkach Wielkich.

W kwietniu 1905 roku do Borek Wielkich zostali sprowadzeni franciszkanie (OFM). Początkowo wybudowali oni we wsi kaplicę, a następnie rozpoczęli starania o budowę klasztoru. Wiosną 1906 roku rozpoczęły się prace budowlane, które zostały zakończone we wrześniu 1907 roku. Kolejnym krokiem była budowa kościoła, bowiem drewniany kościółek świętych Bartłomieja i Marcina pochodzący z 1697 roku, okazał się za mały dla mieszkańców Borek Wielkich. W latach 1910-1911, postawiony został nowy, murowany kościół zakonny. Jego konsekracja miała miejsce 29 listopada 1911 roku. 1 lutego 1942 roku, dekretem księdza kard. A. Bertrama, została erygowana parafia w Borkach Wielkich, toteż dotychczasowy kościół zakonny stał się zarazem parafialnym.

28 sierpnia 2011 roku miały miejsce uroczyste obchody 100-lecia istnienia kościoła w Borkach Wielkich, którym przewodniczył ksiądz biskup diecezji opolskiej Andrzej Czaja.

O Wspólnocie

Prowincja św. Jadwigi w Polsce wywodzi się z prowincji saksońskiej. Rozległość ówczesnej prowincji obejmującej Westfalię, Nadrenię oraz Śląsk utrudniała władzom zakonnym zarządzanie podległymi domami i zakonnikami, dlatego 21 IX 1893 r. postanowiono o utworzeniu ze śląskich klasztorów we Wrocławiu, Górze św. Anny oraz w Prudniku komisariatu zakonnego, który pozostawałby zależny od macierzystej prowincji. Pierwszym komisarzem wrocławskim mianowano o. Piusa Bocka, pochodzącego z saksońskiej prowincji św. Krzyża.

Jednym z najbardziej znanych domów franciszkańskich na Śląsku był klasztor Góry św. Anny. Do 1810 r. jego obsadę stanowili ojcowie i bracia prowincji małopolskiej, którzy się bardzo mocno zakorzenili i wrośli w mentalność pielgrzymów odwiedzających sanktuarium.

Do parafii Borek Wielkich należy Kościół Filialny pw. Wniebowzięcia NMP w Borkach Małych.

O nas liczby

  • F
    R
    A
    N
    C
    I
    S
    Z
    K
    A
    N
    I
    E
    10 Braci
  • M
    I
    E
    S
    Z
    K
    A
    Ń
    C
    Y
    1575
  • P
    A
    R
    A
    F
    I
    A
    N
    I
    E
    800