Kościół w Borkach Wielkich został wybudowany w stylu neogotyckim. Jest orientowany, czyli z prezbiterium skierowanym ku wschodowi (z lekkim odchyleniem na południe). Posiada trzy nawy w układzie bazylikowym, gdzie nawa środkowa jest szersza i wyższa od naw bocznych. Wydłużone prezbiterium przeznaczone dla duchowieństwa i służby liturgicznej zamknięte jest od wschodu prostą ścianą z ogromnym oknem witrażowym.

Częścią prawej ściany prezbiterium kościół łączy się z budynkiem klasztoru. Fasada budowli jest zamknięta masywną wieżą ze szpiczastym hełmem. W kościele zastosowano typowe dla gotyku sklepienia krzyżowo-żebrowe, a na skrzyżowaniu naw sklepienie gwieździste.

Wymiary kościoła
Wszystkie długości podane są w przybliżeniu.
Długość całkowita kościoła z przyporami – 57 m
Całkowita szerokość kościoła z przyporami – 20,5 m
Wysokość kościoła z dachem mierzona bez fundamentów – 21,7 m
Długość wnętrza kościoła bez przedsionka – 45,3 m
Szerokość wnętrza kościoła – 16,8 m
Szerokość nawy głównej – 7,7 m
Wysokość nawy głównej od posadzki do zwornika – 15,6 m
Długość prezbiterium od balasek – 20,5 m
Szerokość prezbiterium – 7,7 m
Wysokość prezbiterium od posadzki do zwornika – 14,5 m
Długość naw bocznych we wnętrzu – 34 m
Wysokość naw bocznych od posadzki do zwornika – 8,1 m
Wysokość sygnaturki nad prezbiterium – 31,5 m
Szerokość fasady kościoła – 27 m
Wysokość całkowita wieży – 60 m
Grubość ścian kościoła – do 0,8 m
Głębokość fundamentów kościoła – do 2,5 m
Grubość fundamentów kościoła – do 2,25 m